Management 3.0 är kursen som ger dig praktiska verktyg för att införa ett agilt ledarskap. Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus och du kan efter genomförd kurs agera som Management 3.0-facilitator. ​

Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap. Kursen baseras på boken Management 3.0 som blivit en global succé. Författaren Jurgen Appelo har blivit rankad som en av de absolut mest inflytelserika personerna inom Agile och Management.

Agilt ledarskap är viktigare än någonsin i den nya verklighet vi alla lever i, att kunna skapa rätt miljö för att medarbetarna ska kunna vara självorganiserade. Att leda i en miljö där team samarbetar, där man kontinuerligt lär sig av varandra och där feedback och coachning är de bästa verktygen för både organisationens och individens utveckling. Fokus för denna utbildning är att ge dig redskap att släppa taget om detaljstyrning, ge frihet under ansvar och att kunna leda under olika omständigheter och kunna hantera snabba omställningar i en föränderlig värld.
I dagens samhälle arbetar fler och fler företag med ett agilt synsätt, men vad innebär egentligen det och hur kan er organisations dra nytta av redan existerande ramverk och best practices?  Denna heldagsöversikt går igenom exempel på agila arbetssätt från ramverk som till exempel Scrum, LEAN, Kanban, Heart of Agile, Modern Agile med mera. Kursdagen är övningsintensiv då du som deltagare skall få en inblick i förslag som kan passa i er verksamhet och baseras på både teori men framförallt gruppövningar.
Några kursalternativ inom teamship Teamship-områdets utbildningar riktar sig till dig som arbetar i team eller leder medarbetare. Oavsett vilken roll du har i organisationen kan kommunikation och samarbete alltid utvecklas! Hos Republify gillar vi agila metoder lite extra och har arbetat med det länge så det ingår såklart i detta område. LEDARSKAP Grundläggande ledarskap (2 […]
I agila team arbetar människor med olika kompetenser självorganiserat tillsammans för att på bästa sätt lösa arbetsuppgifterna I kursen ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.
Några alternativ inom business-utbildning På denna sida samlar vi utbildningar inom affärsutveckling som inkluderar interaktion mellan individer såväl som digital kompetens med kravhantering, analyser, projektekonomi IT-styrning och presentationer. Projektledning, Microsoft Project, Requirements Management, Kravhantering, Testmetodik, ITIL 4, Analyser med PowerBI, Retorik & Kommunikation​, Tragilt arbetssätt PROJEKTLEDNING Grundläggande Projektledning (3 dagar) Projektledning med Agila metoder (2 […]
Vi har definierat tre huvudområden (Security, Teamship & Technical) som påverkar alla arbetsgivare, där vi ser att vi kan stötta på allra bästa sätt med kompetenshöjningsinsatser. Du hittar kursexempel på respektive samlingssida! SECURITY ​Exempel: IT-säkerhet för IT-proffs och användare,  Nätverkssäkerhet,  Microsoft 365 Security,  Secure Coding,  Identity Management,  Arkitektur, Arbetsmiljö,  Kemikaliehantering  SAMLINGSSIDA TEAMSHIP Exempel: BusinessAgility,  Ledarskap,  […]

Kategorier

  • Inga kategorier