Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivet i upphandlingslagarna.

Upphandlande myndigheter och enheter behöver anta riktlinjer för direktupphandling samt enbart dokumentera skäl för inköp som överstiger 100 000 kronor.

Upphandlingsgränser från och med 1 februari 2022

Direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader får göras om värdet av upphandlingen understiger

  • LOU: 700 000 kronor
  • LUF: 1,2 miljoner kronor
  • LUFS: 1,2 miljoner kronor


HAR  DU MER FUNDERINGAR KRING  ATT ARBETA MED REPUBLIFY UTAN DIREKTAVTAL?

Kontakta oss! Vi har arbetat med offentlig sektor lång tid!