Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Du kan också direktupphandla i vissa särskilda situationer som finns angivet i upphandlingslagarna.

Upphandlande myndigheter och enheter ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor.

För dig som arbetar inom offentlig sektor och vill göra affärer med Republify är det viktigt att känna till de uppdaterade reglerna från och med den 1 februari 2022 kring direktupphandling då vi än så länge är för nystartade för att ha hunnit teckna ramavtal i större utsträckning

Upphandlingsgränser från och med 1 februari 2022

Direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (med undantag för sociala tjänster och andra särskilda tjänster) får göras om värdet av upphandlingen understiger

LOU: 700 000 kronor

LUF: 1,2 miljoner kronor

LUFS: 1,2 miljoner kronor

HAR  DU MER FUNDERINGAR KRING  ATT ARBETA MED REPUBLIFY UTAN DIREKTAVTAL?

Kontakta oss! Vi har arbetat med offentlig sektor lång tid!