Dataskydd – Integritetspolicy

De personuppgifter som insamlas av Republify AB hanteras enligt nedan

I samband med kontakt med Republify godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter och att du även kan bli kontaktad av Republify för information

Vi tar endast in de uppgifter som behövs för att leverera våra tjänster och säkerställa leveransinformation och uppgifterna används enbart för detta syfte

De uppgifter som Republify AB tagit in skyddas för extern åtkomst. Skulle en incident inträffa så informeras berörda parter omedelbart

Vi följer gällande regler för dataskydd och respekterar din integritet som kund

I de fall vi uppfattar att uppgifter ej längre behövs raderas dessa omedelbart från samtliga register. Detta kan exempelvis omfatta direkt begäran av dig själv eller om vi på annat sätt får upplysning om att informationen ej har användning i vår verksamhet

 Personuppgiftsansvar

Enligt denna integritetspolicy är Republify AB personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

 Kontaktuppgifter

Republify AB, Org.nr: 559159-8940
Heurlins Plats 1A
413 01 Göteborg
Tel: 031-22 77 22