Utbildning för dig på dina villkor!

Hur kompetenshöjning levereras kan se olika ut. Att en kurs är tre dagar i klassrum är numer en gammal sanning och oavsett om du föredrar distansutbildning, kombinera e-learning och lärarledd utbildning eller kanske expertstöd till redan inköpt e-learning så är vi alltid öppna för förslag. Här nedan är några exempel på hur vi kunnat stötta andra kunder genom åren

Lärarledd utbildning

Att ha ett pedagogiskt expertstöd tillgängligt oavsett om utbildningen genomförs i Republifys kurslokaler, hos er eller på distans är en förutsättning för bästa kompetenseffekt!

Sammanhängande

Att ha en kortare kontinuerlig utbildning säkerställer att ni snabbt kommer igång med ett förbättra arbetssätt och nya kunskaper! Det finns en anledning att denna variant fortfarande är den mest efterfrågade!

Hos republify

Att komma bort från jobbet och helt fokusera på utbildningen gör att du verkligen kan ta till dig allt utan onödiga avbrott. Det ger också möjlighet att umgås utanför klassrumstiden med övriga deltagare och kursledare

på distans

Att resa bort för utbildning är inte alltid genomförbart och att kapa kostnader på resor ökar även möjligheten att lägga mer på själva utbildningsinsatsen. Har ni kanske medarbetare på flera orter så är detta ett optimalt sätt att samla alla till utbildning!

Kom bort

Nu när restriktionerna släppt mer i samhället är det fler och fler arbetsgivare som kombinerar utbildning med kickoff, ledningsgruppsplanering och liknande. Republify kan stötta i denna planering och genomföra utbildning där ni önskar!

Blended Learning

Att dela upp utbildningsinsatsen över tid, kombinera med självstudier och praktiska övningar att göra i din egen arbetsmiljö mellan de lärarledda tillfällena innebär en djupare förståelse för ämnet!

Uppdelad utbildning

Att vara borta från arbetet flera dagar i sträck är inte alltid genomförbart. När vi genomför företagsinterna utbildningar finns alltid möjligheten att sprida ut klassrumstillfällena över tid!

Kombinera e-learning

Idag har flera arbetsgivare investerat i e-learning för olika områden. För full effekt behöver du kombinera med expertstöd och även här stöttar vi gärna över en längre period!

SkräddarsyTT program

Specialanpassade utbildningsprogram som kombinerar föreläsning, lärarledd utbildning, självstudier och praktiskt lärande garanterar en kontinuerlig inlärning!

komplettera med oss

Ni kanske redan investerat i ett eller flera steg i en bra blended learning, men behöver stöd på ytterligare något av områdena? Vi är vana att samarbeta med andra partners och stöttar er gärna!

Låt oss hjälpa er!

Republifys medarbetare har över 20 års erfarenhet av kompetenslösningar för yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Vi har stöttat med såväl vanliga kortare kurser som längre och återkommande utbildningsprogram i och utanför Sverige, med läraren i klassrum eller på distans.

Hör av dig så tar vi en diskussion kring just era frågeställningar
och hur vi skulle kunna stötta på bästa sätt för just er!

Tel: 031-22 77 22      Mail: info@republify.se