Vi har alltid miljön i åtanke

I dessa tider mer än någonsin är ett sunt och kontinuerligt arbete ur miljöhänseende viktigare än någonsin!

– Republifys verksamhet bedrivs i enlighet med ISO 14001 på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet

– Vi uppmuntrar även våra samarbetspartners att agera i enlighet med vårt miljötänk

– Republifys arbete följer gällande lagstiftning som vi berörs av

– Vår miljöpåverkande resursförbrukningen skall vara så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt

– Vårt miljöarbete och miljöpolicy ses kontinuerligt över

För att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och miljöengagemang samt bidra till en hållbar utveckling inriktar vi oss på nedanstående punkter:

Vi utbildar oss kontinuerligt och arbetar fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen i företaget främst avseende pappersförbrukning, restprodukt/avfallshantering, tjänsteresor och elförbrukning är så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.