Betalningsvillkor och fakturering

Samtliga priser i vår kommunikation anges exklusive moms om inte detta specificeras. Faktura utgår 30 dagar före planerat leveransdatum och skall vara betald senast 15 dagar före leveransdatum. Dröjsmålsränta om 8 % per månad utgår vid avsaknad av ersättning tills denna inkommit till Republify

Ombokning/Avbokning

Kursbokningen räknas som bindande när Republify mottagit och accepterat denna

Kostnadsfri om/avbokning gäller fram till 20 dagar före planerat leveransdatum. Kontakta oss via tel 031-22 77 22 eller mail: info@republify.se vid eventuella frågor.

Vid om/avbokning senare än 20 dagar före planerat leveransdatum skall 100% av den fakturerade kostnaden ersättas

Vid tillfälle där uppdrag innebär förberedelser som genomförts och/eller övriga kostnader som icke avbokningsbar resa, övernattning, förtäring och liknande så debiteras dessa enligt överenskommelse oavsett när leveransen om/avbokas.

Vid sjukdom hos planerad kursledare förbehåller sig Republify att ersätta med alternativ kursledare med liknande områdesexpertis i samråd med beställare. Ersättning utöver detta utbetalas inte

Republify utgår från allmänna riktlinjer från branschföreningen Utbildningsföretagen

Bokning av utbildningsinsats

Du behöver anmäla ditt intresse för utbildning senast 5 arbetsdagar före planerad utbildningsinsats. I undantagsfall kan vi efter dialog hitta alternativa möjligheter, kontakta oss för mer info!

Tidsbegränsade kampanjer

Vid tillfällen där Republify erbjuder tidsbegränsade kampanjer går dessa ej att kombinera med övriga eventuella erbjudanden eller avtal.

Event/Föreläsning

Vid arrangerade aktiviteter som event, seminarium, webbinar och liknande med tillkommande avgift där Republify har rörliga kostnader gäller samma regler som vid bokning av kurs.

I de fall Republify genomför kostnadsfria aktiviteter debiteras 500 kr vid utebliven närvaro utan avbokning (det är aldrig roligt att ha planerat för x antal deltagare, köpt in förtäring med mera och sen upptäcka att hälften går till spillo…)

Personuppgifter

I samband med kontakt med Republify godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter och att du även kan bli kontaktad av Republify för  mer information. Läs mer i vår integritetspolicy