Linux – Grundkurs

25900 kr

I denna utbildning får du lära dig hur Linux är uppbyggt och hur det fungerar ur ett användarperspektiv. Kursen beskriver Linux generellt, och är lämplig oavsett vilken Linuxvariant du använder och vi jämför liknader och skillnader i Windows och MacOS.

Kursen beskriver Linux generellt, och är lämplig oavsett vilken Linuxvariant du använder. Kursen tar kort upp den historiska kopplingen mellan Linux och UNIX. Många jämförelser görs mot hur det fungerar i Windows och MacOS.

Utbildningen har även öppna/schemalagda kurstillfällen

Lärarledd på distans: 29-31 maj, 10-12 september, 5-7 november

Beskrivning

Du får lära dig:

 • Vad ett Linux-system är och hur du använder det
 • Linux-arkitektur och underliggande processer
 • Skillnaderna mellan olika Linuxdistributioner och UNIX.
 • Använda de grundläggande kommandona som finns i Linux-system.

 

För­kun­ska­per

Kursen utgår från att du har använt Windows eller MacOS innan du går kursen. Du behöver inte ha använt kommandoraden, skrivit script eller arbetat med Linux tidigare. Kursen fungerar dock även bra för dig som redan har en viss erfarenhet av Linux och programmering – du kommer då kunna fördjupa dina kunskaper.

In­ne­håll: Li­nux – Grund­kurs

1. In­tro­duk­tion

 • Kort allmän introduktion till operativsystem, resurser och gränssnitt.
 • Den historiska utvecklingen från UNIX till Linux.
 • Designmål och designprinciper.
 • Portabilitet
 • UNIX-familjer och UNIX-dialekter.
 • Linuxdistributioner

 

2. Re­surs­han­te­ring

 • Linuxkärnan
 • Multitasking och processhantering.
 • Minnesmodellen; fysiskt och virtuellt minne.
 • Filsystemet; fysiskt kontra logiskt.
 • Hårdvarukrav; CPU, primär- och sekundärminne (swap).

 

3. Fil­sy­stem

 • Fysiskt filsystem, partitioner och sektorer.
 • Logiskt filsystem, index-noder och filträd.
 • Katalogstruktur och standardsökvägar.
 • Hårda och mjuka länkar.
 • Fil- och katalogkommandon.

 

4. Fil­ter

 • Omdirigering och pipes.
 • Synkronisering, filtrering och sortering.
 • Strömeditering och kryptering.
 • Filtersyntax och filterkommandon.

 

5. Kom­man­do­tolk (Shell)

 • Egenskaper hos olika typer av skal.
 • Bourne shell, Korn shell och csh.
 • Generell kommandosyntax.
 • Sökvägsvariabler och metatecken.
 • Kommandotolkens exekveringsordning.
 • Alias, history och Job-control.
 • Global och lokal konfigurering av kommandotolk: uppstartsfiler.

 

6. Text­han­te­rings­verk­tyg

 • Allmänt om Linux-verktyg för redigering och formatering.
 • Genomgång av vi, emacs, sed, awk, cut, paste.
 • Orientering om grafiska textverktyg (Libre Office m.fl.).

 

7. Skal­pro­gram­me­ring

 • Att skriva portabla skalprogram (Bourne shell script).
 • Kommandofiler, interaktiva och autonoma skalprogram.
 • Sekvenser, variabler och interaktion.
 • Test- och selektionssatser.
 • Repetitionssatser, funktioner; definition och tillämpning.
 • Undantagshantering och standardsignaler
 • Returkoder

 

8. Sä­ker­het

 • Lösenordssystemets uppbyggnad och funktion
 • Längd och utformning på väl valda lösenord i ett Linux-system
 • UID, GID, filaccessattribut och setuid
 • Säkerhetsaspekter kopplat till nätverk
 • Secure Shell (SSH)
 • Oreintering kring Wrappers och Kerberos,

 

9. Nät­verk

 • TCP/IP
 • Central kontra distribuerad miljö
 • NFS
 • SMB (Samba)
 • Internet – servrar och klienter
 • Komprimering och dekomprimering av filer.
 • Felsökningsverktyg

 

Övning­ar:

Varje kapitel innehåller praktiska övningar och demonstrationer, bland annat:

 • Hantering av Linux olika inbygga hjälpsystem,
 • Användning av grundläggande resursinformationskommandon,
 • Grundläggande filhantering inklusive hantering av länkar,
 • Användning av tekniker för att styra utmatning från kommandon till filer (omdirigering), slå ihop filer och koppla ihop kommando (pipes),
 • Konfiguration av kommandotolkar (shell),
 • Användning av verktyg för att automatisk redigera textfiler,
 • Skapande av enkla shell-script som läser parametrar från kommandoraden,
 • Styrning av rättigheter på filer och kataloger,
 • Användning av fönsterbaserade program (X-applikationer) via SSH.

 

Kursen levereras i samarbete med

Kontakta oss om denna kurs

Ytterligare information

Kurslängd

3 dagar

Lärarledd

Ja

Språk

Svenskt tal, material på engelska

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.