GitLab & Ansible Foundations

19900 kr

Lär dig behärska grundläggande funktioner och automatisering med GitLab och Ansible!

Denna tvådagarsutbildning syftar till att ge dig gedigna kunskaper inom de grundläggande funktionerna i GitLab och Ansible, samt introducera till automatisering med Ansible, vilket gör det möjligt för dig att effektivt hantera dina projekt, samarbeta med teammedlemmar och automatisera din infrastrukturhantering.

Beskrivning

Dagens snabbt föränderliga IT-landskap är versionshantering, samarbete och automatisering av avgörande betydelse, oavsett om det gäller mjukvaruutveckling eller drift. GitLab och Ansible är två kraftfulla verktyg som erbjuder omfattande funktionalitet inom sina respektive områden.

Efter utbildningen kommer deltagarna att inneha de nödvändiga färdigheterna för att självständigt använda GitLab för versionshantering, samarbete och projekthantering. De kommer också att inneha kunskapen att konfigurera Ansible, skapa och exekvera playbooks, automatisera infrastruktur- och konfigurationsuppgifter, samt hantera säkerhetsaspekter med hjälp av Ansible Vault.

Oavsett om du är en mjukvaruutvecklare, systemadministratör, IT-specialist eller DevOps-ingenjör kommer denna tvådagarsutbildning att tillhandahålla verktyg och kunskap för att effektivt hantera projekt, automatisera arbetsflödet och förbättra effektiviteten i IT-driften. Observera: Även om utbildningen fokuserar på de grundläggande funktionerna i GitLab och Ansible, samt introduktion till automatisering med Ansible, är det viktigt att inse att både GitLab och Ansible erbjuder omfattande funktionalitet och avancerade möjligheter. Denna utbildning ger en god kunskap i de grundläggande funktionerna i GitLab och Ansible, men det finns många fler avancerade funktioner och möjligheter att utforska bortom denna grundläggande utbildning.

Dag 1: Kom igång med GitLab

Session 1: Introduktion till versionshantering och GitLab
– Förstå behovet av versionshanteringssystem
– Översikt över distribuerad versionshantering och Git
– GitLab som en Git-baserad plattform

Session 2: Konfigurera ett GitLab-projekt
– Skapa ett nytt projekt i GitLab
– Klona ett repository till en lokal dator
– Konfigurera åtkomstuppgifter för GitLab

Session 3: Git-grunder
– Förstå Git-arbetsflödet: commit, grenar och sammanfogningar
– Skapa en ny gren och växla mellan grenar
– Utföra grundläggande Git-operationer: commit, push och pull

Session 4: Samarbetsbaserad utveckling med GitLab
– Översikt över fjärrrepository och fjärranslutningar
– Arbeta med flera utvecklare inom ett gemensamt projekt
– Hantera konflikter och hantera kodändringar

Session 5: Avancerade funktioner i GitLab: Grenstrategier
– Utforska olika grenmodeller: funktionsgrenar, releasegrenar och snabblagningar
– Förstå bästa praxis för grenhantering
– Använda GitLabs verktyg för grenvisualisering

Dag 2: Automatisering med Ansible

Session 1: Introduktion till automatisering med Ansible
– Förstå behovet av automatisering inom IT-drift
– Översikt över Ansible och dess huvudfunktioner
– Vad skiljer Ansible från andra automatiseringsverktyg

Session 2: Konfigurera Ansible
– Installera Ansible på kontrollnoden
– Konfigurera Ansible-inventeringen
– Skapa SSH-anslutning till målenheter

Session 3: YAML-grunder
– Introduktion till YAML
– YAML-syntax: indentering, nyckel-värde-par och listor
– Förstå YAML-datastrukturer och hierarki

Session 4: Ansible Playbooks och Automatisering
– Förstå playbook-strukturen och syntaxen
– Skapa och exekvera en grundläggande playbook
– Hantera variabler och fakta i playbooks

Session 5: Hantera inventariefiler i Ansible
– Förstå inventariefiler och deras roll i Ansible
– Skapa och konfigurera inventariefiler för att definiera målenheter
– Hantera grupper och variabler i inventariefiler

Session 6: Arbeta med moduler i Ansible
– Utforska Ansible-moduler och deras roll i automatisering
– Dra nytta av moduler för vanliga uppgifter (t.ex. pakethantering, filhantering)
– Använda villkor och loopar i playbooks

Session 7: Hantera roller och mallar i Ansible
– Organisera playbooks med hjälp av roller
– Skapa återanvändbara roller för konfigurationshantering
– Använda Jinja2-mallar för dynamisk konfigurationsgenerering

Session 8: Säkerhetsaspekter med Ansible Vault
– Introduktion till Ansible Vault för säker hantering av känslig information
– Kryptera och dekryptera känslig information i playbooks
– Bästa praxis för användning av Ansible Vault i produktionsmiljöer

Kursen genomförs i samarbete med Orbium

Anmäl intresse och/eller ställ frågor nedan

 

Ytterligare information

Kurslängd

2 dagar

Lärarledd

Ja

Språk

Svenskt el Engelskt tal, material på engelska

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.