CYBR 5 – LEGALA ASPEKTER

3000 kr

Välkommen till denna självstudieutbildning i säkerhetsmedvetande med IT-fokus. Du kan köpa hela paketet och få tillgång till alla utbildningsmodulerna under ett helt år eller välja ut de delar som är mest aktuella för er! I varje modul får du bekanta dig med Roby som är din coach och guide i cybersäkerhet. Ruby kommer att hjälpa dig att navigera genom utbildningsavsnitten stöd i din inlärning. Lycka till!

0 – CYBR – SAMTLIGA 6 MODULER
1 – INTRODUKTION TILL CYBERSÄKERHET
2 – PHISHING
3 – SOCIAL ENGINEERING
4 – PERSONLIG ENHETSSÄKERHET
5 – LEGALA ASPEKTER
6 – MALWARE

Beskrivning

1. Globala datakrav

GDPR: The General Data Protection Regulation, ett regelverk inom EU kring dataskydd och personlig integritet.

HIPAA: The Health Insurance Portability and Accountability Act, en federal lag i USA som skyddar känslig patientinformation från att delges andra utan patientens samtycke eller kännedom.

LGPD: The General Personal Data Protection Law, en brasiliansk lag kring dataskydd och personlig integritet.

PoPI: The Protection of Personal Information Act, en sydafrikansk motsvarighet till GDPR.

Företag samlar i sin dagliga verksamhet in olika typer av personuppgifter, avsiktligt eller oavsiktligt. Det kan vara i samband skapande av kundregister eller listor för reklamutskick eller inbjudningar till events av olika slag. Det är därvid viktigt att företag har full koll på de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller i olika länder. Detta avsnitt handlar om vikten att man följer dessa.

2. Introduktion till GDPR

GDPR: The General Data Protection Regulation, ett regelverk inom EU kring dataskydd och personlig integritet.

 GDPR omfattar inte bara EU och EEA utan även datahantering utanför EU/EEA av personer inom EU/EEA. Detta avsnitt ger en djupare inblick i GDPR.

 3. Vad är personuppgifter

Vad klassas som personuppgifter? Varför är det viktigt att förstå den exakta innebörden av detta begrepp? Detta avsnitt tar upp frågor kring ’vad’ och ’varför’ när det gäller personuppgifter.

4. Hantering och behandling av uppgifter

GDPR anger sex legala anledningar (’bases’) för att samla in personuppgifter. Dessa är i GDPR formulerade som undantag som tillåter lagring av personuppgifter. Detta avsnitt beskriver dessa sex anledningar/undantag till insamling av personuppgifter.

5. Dina personuppgiftsrättigheter

Kännedom om ditt eget personskydd inom GDPR innebär också minskad risk att du kränker andras. Detta avsnitt handlar om dina egna personliga rättigheter i GDPR.

Kursen levereras i samarbete med

Kontakta oss om denna kurs

Ytterligare information

Lärarledd

Självstudier

Språk

Svenskt tal, material på Svenska

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.