Business Agility and Development

Upplever du att ni sitter fast i långa planerings- och återkopplingscykler som är anpassade till en tid då förändringar skedde mer långsamt och förutsägbart? Vill du lära dig hur ni ska organisera er och arbeta i en värld där vi sätter kunden först för att följa och möta marknadens ständigt föränderliga förutsättningar och förväntningar? Business Agility handlar om management innovation – hur vi utvecklar förmågor för en framtidssäkrad organisation oavsett vad den för med sig.

Visar alla 4 resultat