Produktiv och hållbar teamdynamik

17900 kr

Under denna 2-dagars workshop går vi igenom hur ni kan skapa förutsättningar för en mer engagerad teamkultur och hur ni kan frigöra mer av individers potential.

För att team ska utvecklas behöver individerna utvecklas. I denna workshop får du lära dig hur du kan få dig själv och andra att bli den bästa versionen av och överträffa sig själva.

OBS! Reiss Motivationsprofil som används i utbildningen kan väljas på nordiska språk och vissa världsspråk

Köp nu Läs mer